Z dějin pivovarství v Chlumci nad Cidlinou

Tradice chlumeckého pivovarství sahá hluboko do minulosti. První zprávy o vaření piva v našem městě pocházejí z 1. poloviny 15. století, kdy tehdejší držitelé panství, páni z Bergova, vybírali od místních měšťanů pivovarné a šenkovné. O rozkvět pivovarství v Chlumci se významně zasloužili Pernštejnové, kteří se v roce 1521 stali novými vlastníky města. V roce 1524 udělil Vojtěch z Pernštejna chlumeckým měšťanům právo vařit pivo v rychtě a zřídit zde šenk a výčep, z nichž se vrchnosti nemusely odvádět žádné dávky. Chlumečtí tím získali významný zdroj obecních příjmů, který využili ve prospěch rozkvětu města. V této době zde vznikly tři pivovary: Kostelní, Při masných krámech (stál na místě dnešního Majorátu) a U Valů, zvaný též Kuldanovský. Ve městě také existovalo pět měšťanských sladoven. Ve 2. polovině 16. století byl ve všech chlumeckých pivovarech roční výstav až 6 400 věrtelních sudů! Chlumec výší produkce piva předstihl i mnohá významná královská města jako Tábor či Kolín. V roce 1547 převzala pernštejnské zboží královská komora a Chlumec se tak dostal pod přímý dohled panovníka. Z rozhodnutí císaře Rudolfa II. byl roku 1579 v areálu vodního hradu postaven komorní pivovar. Soumrak zdejších měšťanských právovárečníků nastal v roce 1623, kdy nový držitel panství Václav Vchynský odebral chlumeckým všechny tři pivovary, aby je tak potrestal za rebelii z doby stavovského povstání v letech 1618 – 1620. Sloučením těchto pivovarů v jeden začala historie panského pivovaru rodu Vchynských později Kinských, jež trvala až do poloviny 20. století. Po požáru starého hradu v roce 1745 vybudovali Kinští nové správní a hospodářské centrum panství v nynější ulici Boženy Němcové, v jehož areálu byl postaven také pivovar. V 19. století byl chlumecký pivovar trvale pronajímán a vystřídala se zde celá řada nájemců. K nejvýznamnějším z nich patřili Josef Daněk a jeho stejnojmenný syn, kteří byli nájemci pivovaru v letech 1820 – 1868. Josef Daněk mladší, upřímný vlastenec, mecenáš a přítel Boženy Němcové, měl také značnou zásluhu na úspěšném zavádění nového způsobu výroby piva metodou spodního kvašení. Její výhody vylíčil v díle Popis pivovárství na spodní kvasnice a podílel se tak na zdárném rozšíření tzv. podkvasných piv v českých zemích. V 60. letech 19. století dal Oktavián hrabě Kinský pivovar přestavět. Hraběcí architekt Václav Nosakovič vyprojektoval moderní průmyslový areál, který byl svého času největší na Chlumecku. Roční výstav pivovaru v následujících letech neustále vzrůstal. Z dostupných pramenů se můžeme dozvědět, že v roce 1930 dosáhla roční produkce 12 800 hl piva, v roce 1937 15 000 hl. Čítanka kraje chlumeckého z roku 1937 nás rovněž informuje, že “pivovar zpracovává znamenité ječmeny Chlumecka, přičemž zvláštní obliby dobývá si jeho světlý a černý ležák”. V období první republiky i Protektorátu Čechy-Morava byl nájemcem pivovaru Václav Tůma. Po únoru 1948 pivovar převzala národní správa čs. pivovarů a v roce 1949 rozhodnutím ministerstva výživy byla výroba piva v Chlumci nad Cidlinou zastavena. V kronice chlumeckého pivovarství, tvořené řadu staletí, byla tímto nešťastným činem napsána závěrečná tečka. Věřme, že se v ní v budoucnu objeví nová slavná kapitola.

Aleš Fibigr

Komentáře jsou uzavřeny.